Начало > Библиотека > Често задавани Въпроси > Ембрионална култура и методи

Оплождане на яйцеклетките чрез IVF или  ICSI процедура

Последните часове преди фоликулната пункция яйцеклетките претърпяват крайните  стъпки на узряване. Само зрелите яйцеклетки, намиращи се в метафаза II могат да бъдат оплодени от сперматозоиди. Трябва да се подчертае факта, че не всички яйцеклетки, получени при фоликулна пункция, достигат тази фаза.

Какви методи за оплождане съществуват при ин витро процедура?

A)     Класическо ин витро оплождане (IVF)

При този метод  след отделяне и обработка на семенния материал, изолираните сперматозоиди се прибавят към средата за култивиране на яйцеклетките.  Достатъчен брой сперматозоиди (минимум около 100 000 за една яцеклетка)  достигат яйцеклетката и се прикрепят към нейната обвивка (нар. zona pellucida ). Само един от многото сперматозоидите  навлиза в яйцеклетката и я опложда.

Класическото ин витро  е подходящо при резултати от семенния анализ на мъжа с:

-Достатъчен брой сперматозоиди

-Добра подвижност на сперматозоидите

-Нормална морфология на сперматозоидите

Б) Интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоид в яйцеклетката(ICSI)

Методът представлява  интрацитоплазмено инжектиране на селектиран от ембриолога сперматозоид с добра морфология.  Препоръчва се при  семенна проба с лоши параметри:

-Недостатъчен брой сперматозоиди

-Недобра подвижност

-Лоша морфология на сперматозоидите.

ICSI техниката може да бъде извършена дори, когато в еякулата са налице само единични сперматозоиди.

Важно! Трябва да се има впредвид, че дори когато семенната проба е с  нормални параметри, не може да се гарантира оплождане на яйцеклетките. При някои пациенти яйцеклетките и сперматозоидите  притежават дефекти, водещи до липса на оплождане, но досега не са открити диагностични методи, които да определят причината за неуспешно оплождане.

Култивиране на ембрионите

На кой ден се проверява наличието на оплождане след ин витро  процедурата?

На следващия ден след пункцията  ние проверяваме колко яйцеклетки са оплодени, т.е. наличието на 2 пронуклеуса. Не всички яйцеклетки показват ясни белези на оплождане, затова понякога е необходимо да изчакаме до следващия ден за да установим точния брой на оплодените яйцеклетки.

През какви стадии  минава  най-общо развитието на ембриона?

2-ри ден - многоклетъчен ембрион;

3-ти ден - многоклетъчен ембрион;

4-ти ден - морула;

5-ти ден - бластоцист.

Съществуват ли ясни критерии за подбор на ембриони?

Да, съществуват  ясни критерии за подбор на най-добрите ембриони за трансфер,  но те не дават 100% гаранция за реализиране на бременност. При някои пациентки трансфера на ембриони с много добро качество  не води до настъпване на бременност,  а при други - трансфера на ембриони с недобро качество  води до пълноценна бременност.

Кога се препоръчва култивация на ембрионите до 5-ти ден ( бластоцист култивация)?

В някои случаи на  2-ри или  3–ти  ден ние вече знаем кои ембриони имат висок потенциал. Тогава има смисъл да се направи трансфер на  тези дни.  Когато броят на  наличните ембриони е голям и не е възможна селекция на 3-ти ден,  ние  препоръчваме да бъде продължена  култивацията  до 5-ти ден, за да решим кои ембриони точно да трансферираме.

При всички двойки  ли може да се извърши бластоцист култивация?

Методът има предимство при двойки, чийто  ембриони са с много добро качество.

Сайтът се поддържа чрез WebBuilder