Начало > Библиотека > Често задавани Въпроси > Ембриотрансфер и замразяване

Ембриотрансфер

Решението относно броя на трансферираните ембриони е от голямо значение.

Какъв е максимално допустимия брой ембриони, които могат да бъдат трансферирани в България  съгласно „Медицински стандарт Асистирана репродукция"?

Не се разрешава  поставянето в маточната кухина на повече от:

  • три ембриона на стадий до компактизация, включително при лица на възраст до 38 години и до два неуспешни предхождащи ембриотрансфера;
  • два ембриона на стадий бластоцист при лица на възраст до 38 години и до два неуспешни предхождащи ембриотрансфера;
  • четири ембриона на стадий до компактизация включително при лица на възраст над 38 години и/или над 2 неуспешни предхождащи ембриотрансфера;
  • три ембриона на стадий бластоцист при лица на възраст над 38 години и/или над два неуспешни предхождащи ембриотрансфера;
  • два ембриона независимо от стадия, когато е извършено подпомагане на излюпването (с химически агент или лазер), при лица на възраст до 38 години и до два неуспешни предхождащи ембриотрансфера;
  • три ембриона независимо от стадия, когато е извършено подпомагане на излюпването (с химически агент или лазер), при лица на възраст над 38 години и над 2 неуспешни предхождащи ембриотрансфера;
  • четири ембриона след криоконсервация и размразяване независимо от стадия;

Каква е успеваемостта  при  трансферирането само на един ембрион?

Извършено е голямо проучване  при пациентки  на възраст под 36 години, които са имали поне 2 ембриона с добро качество. Трансферът  на един ембрион  е довел до 30% реализирани бременности. Когато вторият ембрион е бил замразен и е трансфериран  по-късно в следващ цикъл при 9 от оставащите 70% е настъпила бременност. При ембриотрансфер на 2 ембриона процента реализирани бременности е бил 43%, но 1/3 от тези бременности са били двуплодни. Трябва да  обърнем внимание, че когато имаме един ембрион, той може да не оцелее след процесите на замразяване и размразяване.

Какъв е рискът при многоплодни бременности?

Близнаците се раждат средно три седмици по-рано,  а триплодните бременности  се прекъсват средно шест седмици по-рано в сравнение с едноплодните.

Сравнение между IVF-едноплодни бременности  и IVF-двуплодни бременности:  Във втория случай раждането чрез цезарово сечение е по-често, бебетата се раждат по-рано, имат по-ниско тегло,  имат нужда  по-често от  интензивни неонатологични грижи  и престоят им в интензивен сектор е по-продължителен. 

При триплодните бременности усложненията са още по-големи. От друга страна  при многоплодните  бременности бременността и раждането  са свързани винаги  с риск и причиняват по-голям стрес за майката. Тя трябва да преустанови  работа по-рано и се нуждае от по-чести  медицински прегледи и изследвания по време на бременността.

Кои фактори са от значение за взимане на правилно решение за броя трансферирани ембриони?

Ние препоръчваме трансфер на 1 или 2 ембриона. Решението се взима от пациентите след  като са информирани от ембриолога относно броя оплодени яйцеклетки, броя и качеството на ембрионите.

Ние препоръчваме ембриотрансфер на 1 ембрион когато:

1. Жената е под 37 години

2. Това е първа или втора ин витро процедура за двойката

3. Ембрионите са с добро качество

4. Допълнително 3 или повече ембриона са замразени при тази процедура

5. Пациентката има вече родено дете

6. Има раждане на близнаци

7. Съществува риск от развитие на овариален  хиперстимулационен синдром

8. Пациентката има прекарани операции на матката (миома) или има съпътстващи заболявания (напр. диабет)

При някои двойки може да се обсъди трансфер на повече (3 )ембриона. Препоръчва се на двойки с:

1. Неуспешни предишни ин витро процедури

2. Възраст на жената над 40 години

Трябва да се има в предвид , обаче, че при двойки с недобра прогноза за успех съществува риск от многоплодна бременност.

Замразяване

Замразяване на ембриони

При наличие на по-голям брой ембриони с добро качество след трансфера, ние препоръчваме оставащите ембриони да бъдат замразени. Така при евентуален неуспех на този цикъл, те могат да бъдат размразени и транферирани в друг менструален  цикъл. 

Възможно ли е да се извърши замразяване при всяка процедура?

Не винаги оставащите ембриони след  транфера могат да бъдат замразени. Ние препоръчваме да се извърши замразяване когато са налице  2 или повече ембриона с добро качество.

Моля, решете предварително дали желаете да бъдат замразени ембриони (ако  след ембриотрансфера са налице достатъчен брой ембриони с добро качество). В деня на ембриотрансфера ние ще ви информираме дали броя и качеството на ембрионите позволяват замразяване. В редки случаи  ние трябва да изчакаме 2 до 3 дни,  за да можем да ви информираме.

Какъв е потенциалът за развитие след процедура по размразяване?

Не всички ембриони могат да продължат своето развитие след размразяване. Следователно е възможно въпреки, че ембрионите са били замразени да не се осъществи размразен ембриотрансфер. Замразените ембрионите се съхраняват  в сламки  и се поставят по 2 или 3 ембриона в сламка.

Сайтът се поддържа чрез WebBuilder