Начало > Библиотека > Анкета - Удовлетвореност

Анкета

Удовлетворени ли сте от проведеното лечение във Виена Ин Витро Медицински Център?

 

Анкетата е анонимна и цели да установи нагласите, потребностите, очакванията и желанията на нашите пациенти и съответно да адаптира обслужването им с цел постигане на максимална удовлетвореност и положителни резултати.

Моля, отговорете на въпросите, като посочите Вашата удовлетвореност от 1 до 5, маркирайки вярното /5 - най-високо ниво, 1 - най-ниско ниво/


Сайтът се поддържа чрез WebBuilder