Начало > Ние помагаме > Пакет "Женска консултация" - Виена Ин Витро Център

 

ПАКЕТ ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ - Виена Ин Витро Център

Пакетът покрива нормална и рискова бременност на основата на оптимизирани стандарти на МЗ

Цена на пакет – 870 лева     

vivf-healthy-pregnancy-300px.jpgПОСЕЩЕНИЕ 1
7 гестационна седмица

 1. Подготовка на документация, обща и акушерска анамнеза, анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения от предишни бременности, вредни навици, алергии, професионални и др., определянe на  вероятен термин на раждането

 2. Антропометрия (ръст, телесна маса, BMI (body mass index), външна пелвиметрия)

 3. Артериално кръвно налягане

 4. Проследяване на бременността

  1. Клинично

  2. Ултразвуково изследване

  3. β – HCG (по преценка на лекуващия лекар)

 5. Лабораторни изследвания – ПКК, биохимия, TSH, коагулация, урина

 6. План на лечение


ПОСЕЩЕНИЕ 2
9 гестационна седмица

 1. Настояща анамнеза – новопоявили се оплаквания и заболявания, определяне на рискови фактори

 2. Антропометрия (телесна маса, BMI)

 3. Артериално кръвно налягане

 4. Проследяване на бременността

  1. Клинично

  2. Ултразвуково изследване

 5. Микробиологично изследване на вагинален секрет

 6. Цитонамазка - еднократно

 7. Определяне на кръвна група и Rh-фактор (еднократно), антиеритроцитни антитела на бременни жени (10 - 16 ГС)

 8. План на лечение

След 9 ГС по преценка на лекуващия лекар пациентки могат да бъдат насочени за неинвазивна пренатална диагностика (Пренатест).

 

ПОСЕЩЕНИЕ 3
12 гестационна седмица

 1. Пациентите се насочват за ранен комбиниран скрининг в специализирана клиника. (Стойността на изследването не е включена в пакета женска консултация.)


ПОСЕЩЕНИЕ 4
16 гестационна седмица

 1. Настояща анамнеза – новопоявили се оплаквания и заболявания, определяне на рискови фактори

 2. Антропометрия (телесна маса, BMI)

 3. Артериално кръвно налягане

 4. Проследяване на бременността

  1. Клинично

  2. Ултразвуково изследване

 5. Лабораторни изследвания – ПКК, кръвна захар, урина

 6. План на лечение


ПОСЕЩЕНИЕ 5
20 гестационна седмица

 1. Пациентките се насочват за фетална морфология в специализирана клиника. (Стойността на изследването не е включена в пакета женска консултация.)


ПОСЕЩЕНИЕ 6
24 гестационна седмица

 1. Настояща анамнеза – новопоявили се оплаквания и заболявания, определяне на рискови фактори

 2. Антропометрия (телесна маса, BMI)

 3. Артериално кръвно налягане

 4. Проследяване на бременността

  1. Клинично

  2. Ултразвуково изследване с доплер

 5. Лабораторни изследвания – ПКК, биохимия – разширена, урина

 6. План на лечение


ПОСЕЩЕНИЕ 7
28 гестационна седмица

 1. Настояща анамнеза – новопоявили се оплаквания и заболявания, определяне на рискови фактори

 2. Антропометрия (телесна маса, BMI)

 3. Артериално кръвно налягане

 4. Проследяване на бременността

  1. Клинично

  2. Ултразвуково изследване (доплер - по преценка на лекуващия лекар)

 5. Антиеритроцитни антитела на бременни жени (28 - 34 ГС)

 6. План на лечение


ПОСЕЩЕНИЕ 8
32 гестационна седмица

 1. Настояща анамнеза – новопоявили се оплаквания и заболявания, определяне на рискови фактори

 2. Антропометрия (телесна маса, BMI)

 3. Артериално кръвно налягане

 4. Проследяване на бременността

  1. Клинично

  2. Ултразвуково изследване (доплер - по преценка на лекуващия лекар)

 5. Лабораторни изследвания – ПКК, кръвна захар, урина

 6. Вирусологични изследвания – HIV ½, HBs-Ag, Wass

 7. Кардиотокографско изследване

 8. План на лечение


ПОСЕЩЕНИЕ 9
34 гестационна седмица

 1. Настояща анамнеза – новопоявили се оплаквания и заболявания, определяне на рискови фактори

 2. Антропометрия (телесна маса, BMI)

 3. Артериално кръвно налягане

 4. Кардиотокографско изследване

 5. Микробиологично изследване на вагинален секрет

 6. Изготвяне на обменна карта и издаване на болничен лист за отпуск по майчинство – 45 дни преди термин

 1. План на лечение


ПОСЕЩЕНИЕ 10
36 гестационна седмица

 1. Настояща анамнеза – новопоявили се оплаквания и заболявания, определяне на рискови фактори

 2. Антропометрия (телесна маса, BMI)

 3. Артериално кръвно налягане

 4. Проследяване на бременността

  1. Клинично

  2. Ултразвуково изследване (доплер - по преценка на лекуващия лекар)

 5. Кардиотокографско изследване

 6. План на лечение


ПОСЕЩЕНИЕ 11
37 гестационна седмица

 1. Настояща анамнеза – новопоявили се оплаквания и заболявания, определяне на рискови фактори

 2. Артериално кръвно налягане

 3. Кардиотокографско изследване

 4. План на лечение


ПОСЕЩЕНИЕ 12
38 гестационна седмица

 1. Настояща анамнеза – новопоявили се оплаквания и заболявания, определяне на рискови фактори

 2. Артериално кръвно налягане

 3. Кардиотокографско изследване

 4. План на лечение


ПОСЕЩЕНИЕ 13
39 гестационна седмица

 1. Настояща анамнеза – новопоявили се оплаквания и заболявания, определяне на рискови фактори

 2. Артериално кръвно налягане

 3. Кардиотокографско изследване

 4. План на лечение


ПОСЕЩЕНИЕ 14
40 гестационна седмица

 1. Настояща анамнеза – новопоявили се оплаквания и заболявания, определяне на рискови фактори

 2. Артериално кръвно налягане

 3. Кардиотокографско изследване

 4. План на лечение


Забележка:

 • Допълнителни посещения през втората половина на Х месец от бременността са безплатни и не включват стойността на изследванията.

 • Когато по преценка на лекуващия лекар се налага допълнително кръвно изследване (вкл. TSH) или микробиология (стерилна урина или влагалищен секрет), цената на изследванията се заплащат допълнително.

 • При риск от диабет – по преценка кръвно-захарен профил, ОГТТ, инсулин, гликиран хемоглобин, консултация с ендокринолог се заплащат допълнителноСайтът се поддържа чрез WebBuilder