Начало > Диагностика > Най-чести причини при мъжа > Намален брой сперматозоиди

 Намален брой сперматозоиди

Една от най-честите причини за непостигане на бременност е намалената оплодителна способност на мъжа. Най-важното изследване за мъжете е спермограмата (анализ на спермата). Ранното й извършване, в началото на диагностичния процес, често спестява на жената ненужни и стресиращи изследвания и лечения.

Спермалното съзряване се извършва в тестисите при около 35°C. Целият цикъл на развитие трае три месеца. Ако температурата в тестисите е твърде висока, продукцията на сперматозоиди спира или те биват разрушени. Ниската температура има също инхибиторен ефект, въпреки че сперматозоидите не се разрушават.

Спермалното съзряване при мъжа започва с пубертета и продължава до напреднала възраст. През този период качеството на спермата може силно да варира, поради което за определянето му е необходимо да се извършат поне две спермограми в рамките на три месеца. Инфекциите, високата температура, продължителното излагане на слънце, сауната и солариумът имат негативен ефект върху спермалното съзряване.

Мъжът дава семенна проба след период на въздържание от 3-5 дни. След втечняване могат да се измерят обемът на спермата, броят на сперматозоидите на милилитър, процентът на бързо и бавно подвижните и фракцията на тези с нормална морфология.

 reduced_sperm_counts1.jpg

 

Резултатът се сравнява с референтни стойности, осигурени от СЗО.

Важно: Качеството на спермата може да варира, поради което една спермограма е недостатъчна.

Графиката показва как количеството на сперматозоидите на мл при един мъж може да варира в рамките на няколко седмици.

Тук можете да видите микроскопски образи на сперматозоиди...

 Reduced sperm counts2.jpg

Обикновено резултатът от спермограмата се обобщава с една дума (дефинициите на СЗО):

  • Нормозооспермия – нормален еякулат
  • Олигозооспермия – твърде малко сперматозоиди
  • Астенозооспермия – твърде малка фракция подвижни клетки
  • Тератозооспермия – много малък процент клетки с нормална морфология
  • OAT синдром степен I-III - комбинация от трите нарушения
  • Криптозооспермия – семенна течност с малко на брой сперматозоиди
  • Азооспермия – семенна течност без наличие на сперматозоиди
  • Аспермия – няма семенна течност

Ако резултатите са нормални (нормозооспермия), не се налага контролно изследване. В случай на нарушение, контролата се извършва след 6-12 месеца. При резултат криптозооспермия или азооспермия контролна спермограма може да се направи след 2-6 седмици.

Сайтът се поддържа чрез WebBuilder