ДНК - фрагментация

При приблизително 20% от двойките не се установяват видими аномалии. Когато конвенционалните тестове (спермограма, хормонален статус, изследване на маточните тръби) показват нормален резултат, но бременност не настъпва, като причина се посочва т.нар. идиопатичен инфертилитет или „стерилитет с неясна етиология“.

Научни изследвания показват, че промени в генетичната информация на сперматозоидите могат да намалят способността им за оплождане на яйцеклетката.

Спермограмата дава информация за броя, подвижността и морфологията (формата) на сперматозоидите, но не и за генетичните промени в тях.

dna.jpg 

Какви са възможните причини за възникването на генетични дефекти?

Промените в наследствената информация по време на клетъчното съзряване на сперматозоидите могат да се дължат на възпаление, лекарства (обезболяващи, кортизон и др.), токсини от околната среда (пестициди и др.), тютюнопушене, възраст, лъче- или химиотерапия, топлинна увреда и др.

Как генетичните дефекти повлияват фертилитета?

Колкото по-голям е броят на сперматозоидите с генетични дефекти, толкова по-малка е вероятността за спонтанно настъпила бременност. Сперматозоидите не могат сами да оплодят яйцеклетката и процентът на вродените заболявания нараства.

Има ли тест за откриване на ДНК увредите при сперматозоидите?

Да, има. Този тест се нарича SCSA (Sperm Chromatin Structure Assay ) и дава информация за хроматиновите дефекти и оттук за качеството на сперматозоидите. Провежда се едновременно с  SpermFertilityCheck.

За да избегнете ДНК увреди или да подобрите лошите си резултати, имайте впредвид следното:

  • Избягвайте токсични за репродуктивната система вещества (цигарен дим, лекарства)
  • Терапия чрез прием на перорални антиоксиданти (витамин С, Е)
  • Терапия на настояща инфекция на еякулата
  • Хирургично лечение на варикозни вени на тестисите.

 

Сайтът се поддържа чрез WebBuilder