Култивиране на ембрионите

Tag 30014.jpgНа следващия   ден след  ин витро оплождането (класическо ин витро оплождане или ICSI)  ние проверяваме колко яйцеклетки са оплодени, т.е. наличието на 2 пронуклеуса в тях. Не всички яйцеклетки показват ясни белези на оплождане, затова понякога е необходимо да изчакаме до следващия ден за да установим точния брой на оплодените яйцеклетки.

Получените ембриони се култивират в специални хранителни среди, преминавайки през следните стадии на развитие: многоклетъчен ембрион, морула, бластоцист.

Не  всички  яйцеклетки продължават своето развитие, въпреки че първоначално са били оплодени, и не всички ембриони достигат до стадии бластоцист. Този стадий се достига на 5-ти, най-късно на 6-ти ден от култивацията и това е максималният срок, до който ембрионите могат да бъдат отглеждани в лабораторни условия.

В някои случаи на  2-ри или  3 -ти  ден ние вече знаем кои ембриони имат висок потенциал. Тогава има смисъл да се направи трансфер на  тези дни.  Когато, обаче, броят на  наличните ембриони е голям и не е възможна селекция на 3-ти ден  ние  препоръчваме да бъде продължена  култивацията  до 5-ти ден, за да решим кои точно да трансферираме.


Ден 1ви: оплодена яйцеклетка с видими “мъжко„ и “женско„ първични ядра

Ден 2ри: ембриони с 2 и 4 бластомера

Ден 3ти: 8 клетъчен ембрион

Ден 4ти: Moрула

Ден 5ти: Бластоцисти

Повече снимки на ембриони тук!

back.jpg next.jpg 
Сайтът се поддържа чрез WebBuilder