Оплождане чрез IVF или  ICSI процедура

След аспириране  на яйцеклетките, те се оплождат със сперматозоидите  в лабораторни условия.

Ин витро оплождането може да бъде класическо ин витро оплождане (IVF) или интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоид в яйцеклетката (ICSI)

ivf_normal.png Класическо ин витро оплождане (IVF)

След отделянето  и втечняването на семенната проба, тя подлежи на обработка. Следва добавяне на изолираните сперматозоиди към средата за култивиране на яйцеклетките. Всяка яйцеклетка ще бъде оплодена от един  сперматозоид.

Този метод се прилага когато броя на подвижните сперматозоиди  и тяхната морфология са в границите на нормата. Обаче, дори и когато семенната проба е с  нормални параметри, не може да се гарантира оплождане на яйцеклетките. При някои пациенти яйцеклетките и сперматозоидите  притежават дефекти, водещи до липса на оплождане, но досега не са открити диагностични методи, който да определят причината за неуспешно оплождане.

Интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоид в яйцеклетката ( ICSI)

icsi_pic.pngПри някои  мъже са налице сериозни отклонения в семенните показатели. В тези случаи се  прилага ICSI техника. При нея се използва специална инжекционна пипета, с която ембриологът аспирира избрания сперматозоид и същия се инжектира директно в цитоплазмата на яйцеклетката. Процедурата е деликатна и трудна, защото сперматозоидът, който средно е 7 микрометра, трябва да бъде инжектиран в  яйцеклетка, която е 135 микрометра.Процентът оплождане не зависи от качеството на спермата и е около 70%.  ICSI техниката  e възможно да бъде извършена, дори  когато в спермата са налични само единични сперматозоиди.
 Дори прилагането на  ICSI техника не може да гарантира достатъчен брой оплодени яйцеклетки.
Все още съществуват дебати относно последствията на  ICSI техниката  върху плода и новороденото. (Някои научни  проучвания сочат малформации в 6%  след  ICSI  спрямо 4 % след класическо ин витро оплождане   или след спонтанно забременяване.)

         Филмче ИКСИ тук!

back.jpg next.jpg Сайтът се поддържа чрез WebBuilder