Ин Витро процедура – Фоликулна пункция

tokuda_invitro_levi-1319.jpg

Когато в резултат на  контролираната овариална хиперстимулация фоликулите нарастват до определен размер и нивата на хормоните достигнат оптимални граници, се назначава  фоликулната пункция. Тя се извършва в манипулационна под краткотрайна венозна анестезия и трае между 30 сек.  и 5 мин. Под ултразвуков контрол с помощта на специална аспирационна система (аспирационна игла, помпа и затоплен статив с епруветки)  през влагалищната стена се аспирира течността от фоликулите, съдържаща яйцеклетки. Веднага след аспирацията ембриологът идентифицира и преброява яйцеклетките. На този етап зрелите яйцеклетки са оградени със слой клетки, наречен кумулус.

По време на фоликулната пункция в манипулационната  може да присъства придружител – партньор или близък роднина, като не се разрешава повече от едно лице.

В деня на фоликулната пункция стомахът на пациентката трябва да е празен (без прием на храна и течности 10 часа преди пункцията). След престой от  около 2 часа в ин витро центъра, пациентката може да напусне центъра с придружител. Нашия съвет е в този ден да не се извършват ежедневните  професионални ангажименти и да не се шофира. Болшинството от пациентките се връщат към нормалния си ритъм на живот на следващия ден.

За крайните стъпки на узряването на яйцеклетките e необходимо назначаването на инжекция  35 ч. 30 мин. преди точното време на фоликулната пункция. Ако инжекцията не е поставена в точния час има вероятност да не се аспирират яйцеклетки. Ако случая е такъв, ние трябва да сме информирани ПРЕДИ пункцията.

Loading Video... If you're seeing this message you may not have Flash installed.

Върхът на иглата  преминава през влагалищната стена  под ултразвуков контрол и достига до фоликулите в яйчника. При тази процедура се аспирира течността от фоликулите. Фоликулната течност, съдържаща яйцеклетките, се поставя в специални затоплени епруветки. Ембриологът идентифицира и преброява яйцеклетките.

back.jpg next.jpg 
Сайтът се поддържа чрез WebBuilder