Деница Станкова

Акушерка

invitro2-1681.jpgРодена 1975г. в гр.София, семейна с двама сина ( 1998г и 2007г.).1993г. завършва 29 СОУ ”Димитър Хуматиян” – гр. София с разширено изучаване на английски език.

През 1996г. завършва Медицинския Университет-София със специалност акушерка.

След 3 -годишно обучение в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, през 2000г. придобива бакалавърска степен по социална педагогика.

В периода 1996-2005г. работи последователно като акушерка в отделения по неонатология на Специализирана Болница за Активно лечение по Детски Болести-София и на Втора Специализирана Акушеро-гинекологична Болница за Активно лечение „Шейново“ - София.

От 2006г. до 2012г. работи на длъжност акушерка в Медицински Център по Репродуктивна Медицина и Оплождане Ин Витро „София“ и Специализирана Болница за Активно Лечение по Акушерство, Гинекология и Репродуктивна медицина “София“.

Завършила е курс следдипломна квалификация „Етични аспекти на грижите за болния“.

Свободното си време посвещава изцяло на семейството.

Владее английски език.

Сайтът се поддържа чрез WebBuilder